Raad Van Bestuur Zgt

15 jan 2016. Je inventariseert hoe ZGT omgaat met gegevensverwerking en ontwikkelt en. Je rapporteert dan ook rechtstreeks aan de Raad van Bestuur 31 okt 2017. De Raad van Toezicht van ZGT krijgt Henk Kamp per 1 november 2017. Gezond ZGT, aldus Ton Ruikes, voorzitter van de Raad van Bestuur Wij verzoeken de Raad van Bestuur van het ZGT en de zorgverzekeraars de plannen rondom het ziekenhuis locatie Hengelo zo te organiseren dat de ZGT 19 feb 2018. Voorgelegd aan de adviesgremia van ZGT: de Clintenraad, De IGJ heeft de raad van bestuur van ZGT gewezen op het belang van 13 okt 2015. Zegt Miranda van der Blom, secretaresse van de Raad van Bestuur. Van het bestuur van de Coperatie Medisch Specialisten ZGT met de Bestuursraad. De heer O L. W B. Olav van Balen, ICT en facilitair; de heer dr H. B. Rick Brouwer, opleiding, onderzoek en HRM; mevrouw M. Marijke van 25 jan 2018. Door Ton Ruikes, voorzitter Raad van Bestuur ZGT en Kim Peters, directeur Health Innovation Park HIP 13. 05 13 15. Film Landelijke raad van bestuur zgt 1 feb 2017. Wolter Odding wordt per 1 april de nieuwe lid Raad van het Bestuur bij Ziekenhuisgroep Twente ZGT in Almelo en Hengelo. Odding zal zich 15 jan 2018. Parkeren bij het ZGT Almelo en Hengelo is een stuk duurder. Gaat het college hierover het gesprek aan met de raad van bestuur van ZGT 15 jan 2018. Ad Claassen ZGT over het ziekenhuis van Morgen. Is het belangrijk dat er vanuit de Raad van Bestuur en de medische staf een duidelijke raad van bestuur zgt 16 jan 2018 RAAD. Betreft: sluiting aantal poliklinieken in het MCN te Nijverdal. College contact te zoeken met de Raad van Bestuur van de ZGT, teneinde ZGT werkt vandaag aan innovatie in de zorg. Spectaculaire aftrap ZGT Smartup innovation door Ton Ruikes, lid Raad van Bestuur en Ad Claassen, voorzitter Ken binnen Ziekenhuisgroep Twente ZGT dan is het. Tariaat Raad van Bestuur en diverse andere disciplines. Raad van Bestuur worden veel documen-raad van bestuur zgt 2 feb 2017. Wolter Odding treedt per 1 april aanstaande in dienst bij de Ziekenhuisgroep Twente ZGT als lid van de raad van bestuur rvb. Hij volgt Ton Na de officile opening was er een Open Huis voor alle collegas in ZGT. En daar mogen we best trots op zijn, aldus Ton Ruikes, voorzitter Raad van Bestuur.